Opsætning af Netscape 6.xx

Netscape skal tillade anvendelse af cookies

Din internet-browser (Netscape) tillader ikke anvendelse af såkaldte cookies. For at kunne anvende vores webshop, skal du indstille din internet-browser, så den tillader anvendelse af cookies fra det websted, som du besøger. Den behøver ikke at tillade cookies fra 3. parts websteder. Du kan indstille Netscape på følgende måde:
  1. Klik på 'Edit' i menulinien. Du ser nu en rullemenu.
  2. Klik på 'Preferences' i rullemenuen. Du ser nu et nyt vindue med en menu i venstre side.
  3. Klik på trekantsymbolet ud for 'Privacy & Security' i menuen i venstre side. Menuen folder sig ud.
  4. Klik på punktet 'Cookies i den udfoldede menu. Du ser nu et vindue med overskriften 'Cookies'.
  5. Klik på den markering, der står ud for 'Enable cookies for the originating website only'.
  6. Klik på 'OK' for at afslutte.