Opsætning af Netscape 4.xx

Netscape skal tillade anvendelse af cookies

Din internet-browser (Netscape) tillader ikke anvendelse af såkaldte cookies. For at kunne anvende vores webshop skal du indstille din internet-browser, så den tillader anvendelse af cookies fra det websted, som du besøger. Den behøver ikke at tillade cookies fra 3. parts websteder. Du kan indstille Netscape på følgende måde:
  1. Klik på 'Edit' i menulinien. Du ser nu en rullemenu.
  2. Klik på 'Preferences' i rullemenuen. Du ser nu et nyt vindue med en træstruktur i venstre side.
  3. Klik på 'Advanced' i træstrukturen i venstre side (klik på teksten, ikke på plustegnet). Du ser nu en side med overskriften 'Advanced'.
  4. Klik på den markering, der står ud for 'Accept only cookies that get sent back to originating server'.
  5. Klik på 'OK' for at afslutte.